Privacy statement Mesologos

 • Verwerking persoonsgegevens

  Mesologos verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Naam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

  Mesologos verwerkt de volgende bijzondere en/of privacygevoelige persoonsgegevens van u:

  – medische gegevens – gegevens van personen jonger dan 16 jaar

  Mesologos heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, opdat Mesologos deze informatie kan verwijderen.

  Mesologos verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  Mesologos neemt gedeeltelijk geautomatiseerde besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Mesologos gebruikt de digitale programma’s of systemen van MijnDiad dataverwerking, Avast beveiliging en Mihos mailprovider.

 • Bewaartermijn

  Mesologos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Gegevensoverdracht¬†

  Mesologos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht, sluit Mesologos een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een toereikend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mesologos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Mesologos gebruikt hierbij alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • Toestemming

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mesologos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u altijd een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover Mesologos beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We reageren daarbij zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Mesologos wil u tevens op wijzen de mogelijkheid die u heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Mesologos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mesologos.